delo-na-domu

12 ergonomskih načel pri delovnih mestih

Leti 2020 in 2021 sta zagotovo zelo posebni leti, ki sta v naša življenja prinesli ogromno sprememb na različnih področjih. Razvoj epidemije je veliko podjetij in delavcev prisilil v uvedbo novih oblik opravljanja dela – delo na domu. Uvedba dela na domu je bila nujna poteza nekaterih podjetij, ki so želela ohraniti delovne procese. EUROFOUND […]

12 ergonomskih načel pri delovnih mestih Read More »