Inchi Kinesio Dotik | Koper

Pogoji poslovanja in zasebnosti

za www.inchi.si

POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki prodajalca

Prodajalec preko te spletne strani je:
Naziv: Inchi Kinesio Dotik, Ines Bažon s.p.
Naslov: Šantoma 1a, 6000 Koper
Davčna številka: 65315588
Matična številka: 8400270000
Kontaktni elektronski naslov: info@inchi.si
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)40 433 245
Podatki o vpisu v register oz. drugo javno evidenco: 21.3.2019
Številka transakcijkega računa: SI56 1010 0005 8205 427, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni kupcem preko spletnega mesta www.inchi.si.

 

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja.
Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/2001 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 98/2004 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 96/2009 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKOM-1, Ur. list št. 109/2012 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 16/2007 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. list št. 98/2004 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

 

Pravna načela

1. Prodajalec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in prodaji izdelkov.
2. Prodajalec ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Prodajalec spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča kupce o njihovih pravicah.
4. Prodajalec spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov ima prodajalec urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so kupci z njimi vnaprej seznanjeni.

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
lahko pomeni pa tudi:
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov na spletni strani,
4. registracija kupca,
5. uporaba spletne aplikacije,
6. možnost komentiranja kupcev,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

 

Pravila uporabe spletnega mesta

Kupci morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.

Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

 

Odgovornosti kupca

1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko prodajalcu lahko nastane škoda, pa je kupec to dolžan nemudoma storiti.

 

Pravila komentiranja

Pravila komentiranja spletnega mesta:
1. Prepovedano je žaliti druge sogovornike oziroma kupce in prodajalca spletne strani.
2. Prepovedan je sovražni govor in vsakršna oblika diskriminacije drugih in širše javnosti ter prodajalca.
3. Prepovedano je pripenjati vsebine (slike, video posnetki), ki bi lahko žalili druge, predstavljali sovražni govor, spodbujali h kakršnikoli diskriminaciji, spodbujali k jemanju nedovoljenih substanc, igram na srečo oziroma kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih ali kako drugače posegajo v pravice tretjih.
4. Prepovedano je objavljanje pornografskih vsebin, napeljevanje h kaznivim dejanjem, prekrškom in drugim oblikam nasilnega vedenja.
5. Prodajalec oz. njegov moderator komentarjev si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila začasno ali trajno onemogočiti kupcu dostop do komentarjev, če kupec krši ta pravila.

 

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.
Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

 

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani prodajalca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem in kupcem, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

 

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo prodajalca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem in kupcem, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

 

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti prodajalca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za prodajalca vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema.

 

NAROČILO STORITEV

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani prodajalca. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno storitve, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

 

Postopek nakupa

Kupec izbere storitev. Po izboru, kupec storitev rezervira s klikom na gumb “Rezerviraj zdaj”. Po izboru se odpre nova stran s koledarjem. Kupec izbere želeni datum storitve ter klikne nanj. Pod koledarjem se odprejo vsi razpoložljivi termini za izvedbo storitve. Uro izbere s klikom nanjo ter nadaljuje na naslednji korak s pritiskom gumb “Naprej”. V tem koraku kupec vpiše svoje podatke ter doda morebitni kupon za popust. Ko kupec vnese vse potrebne podatke zaključi rezervacijo z gumbom “Rezerviraj zdaj”, ki ga preusmeri na povzetek rezervacije..

 

Izvedba storitev

Prodajalec izvede storitev v terminu, ki je bil rezerviran s strani kupca.

 

Odpoved s strani prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico do odpovedi posamezne storitve ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved.

 

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce spletnega mesta prodajalca.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta prodajalca.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca.
4. Kupec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom storitve.

 

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce in za nakupe, ne glede na državo dostopa kupca.

 

Spremembe pogojev poslovanja

1. Prodajalec pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Prodajalec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
3. Prodajalec bo svoje kupce obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Prodajalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov prodajalca.

 

Reševanje sporov

Prodajalec in kupec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.
Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko potrošnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.
Kupec lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.
Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu prodajalca.

 

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 1.10.2019.

POGOJI ZASEBNOSTI

SPLOŠNE DOLOČBE
Podatki upravljavca

Upravljavec je tisti, ki upravlja z vašimi osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je:
Naziv pravne osebe: Inchi Kinesio Dotik, Ines Bažon s.p.
Naslov pravne osebe: Šantoma 1a, 6000 Koper
Davčna številka:65315588, nisem davčni zavezanec
Matična številka: 8400270000
Kontaktni elektronski naslov: info@inchi.si
Kontaktna telefonska številka: + 386 (0)40 433 245
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: 21.3.2019
Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Ines Bažon, info@gmail.com

 

Podatki obdelovalcev

Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalec lahko obdeluje le tiste osebne podatke in za tiste namene, za katere ima dokumentirano navodilo upravljavca. Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi pogodbenega odnosa, ki obstaja in ureja vsa področja obdelave. Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca so: Obdelovalec: Obdelovalec: Obdelovalec: Google Ireland Inc.

 

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev zasebnosti se uporabljata slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja. Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.) ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

 

Spletno mesto

Pogoji zasebnosti so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.inchi.si.

 

Pravna načela

Upravljavec in njegovi obdelovalci spoštujemo splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov:
1. Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.
2. Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.
3. Osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.
4. Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.
5. Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.
6. Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

 

POMEN POJMOV

Pogoji zasebnosti

Pogoji zasebnosti so interni akt upravljavca in veljajo za vsa pravna razmerja med njim, obdelovalci in uporabniki. Akt določa pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

 

Osebni podatek

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

 

Uporabnik

Uporabnik je posameznik, ki je fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik dal upravljavcu.

 

Upravljavec

Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

 

Obdelovalec

Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Upravljavec zagotavlja uporabniku podatke o obdelovalcih njihovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti.

 

Podobdelovalec

Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih obdelovalca, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Podobdelovalec neposredno odgovarja obdelovalcu, obdelovalec upravljavcu.

 

Obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. Pogoji zasebnosti opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe. Pogoji zasebnosti opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

 

Zakonita podlaga za obdelavo

Zakonita pravna podlaga pomeni, da upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov, ker mu to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za upravljavca. V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave določenih osebnih podatkov določajo zlasti:
1. Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;
2. Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;
3. Zakon o davčnem postopku;
4. Zakon o gospodarskih družbah;
5. Slovenski računovodski standardi;
6. Zakon o računovodstvu;

Upravljavec, v kolikor obdeluje osebne podatke uporabnika, ker je ta opravil spletni nakup ali naročil storitev pri upravljavcu, ta račun hrani še 10 let (in tudi podatke uporabnika/kupca na računu).

 

Pogodbena podlaga za obdelavo

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pomeni, da je obdelava potrebna za:
1. izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali
2. izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti ter, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Upravljavec za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebuje izrecnega soglasja.

V kolikor uporabnik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, upravljavec ne more izvršiti naročila uporabnika. Pri tem upravljavec vedno skrbi, da od uporabnika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje, da izpolni pogodbeni odnos.

 

Izrecna privolitev kot pravna podlaga

Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo. Upravljavec zagotavlja možnost izrecne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pogoji zasebnosti in neposredno na spletni strani, preden uporabnik izrecno privoli v obdelavo. Posamezne namene za tako obdelavo osebnih podatkov, upravljavec posebej navaja na spletni strani, kjer ima uporabnik možnost tako privolitev dati. Upravljavec v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvešča uporabnika o namenih ter za vsak različen namen uporabniku daje na voljo izrecno privolitev. Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Javni interes

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov, v kolikor je obdelava potrebna za:
1. opravljanje nalog v javnem interesu ali
2. za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

 

Zakoniti interes

V kolikor je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, lahko upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov v obsegu, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje teh zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

 

Zaščita interesov fizičnih oseb

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov uporabnika ali druge fizične osebe.

 

Vrste osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene: ime in priimek naslov stalnega ali začasnega prebivališča naziv pošte in kraj naslov elektronske pošte telefonska številka številka transakcijskega računa IP naslov ID piškotka

 

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni ter pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:
– izpolnitev pogodbene obveznosti (naročilo izdelka ali storitve s strani uporabnika), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
– pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice in/ali sms obveščanje), ki nimajo tržnih vsebin), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
– pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov (izpolnitev obrazca za povpraševanje in/ali kontaktnega obrazca), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
– pošiljanje reklamnih sporočil, oglasov, akcij, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice in/ali sms obveščanje, ki imajo tržne vsebine), izrecna privolitev JE potrebna
– profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd.), izrecno strinjanje z naložitvijo piškotkov, ki to profiliranje omogočajo, izrecna privolitev JE potrebna
– tržne raziskave in statistiko za namene izvajanja dejavnosti upravljavca (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov), zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna

 

Novi nameni za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

 

Javne objave uporabnikov

Upravljavec na spletni strani omogoča javne objave uporabnikov. Med javne objave štejemo vse tiste objave, kjer uporabnik sam javno objavi svoje osebne podatke z namenom komentiranja objav, objave mnenj, sodelovanja v nagradnih igrah in v drugih primerih. Upravljavec ne odgovarja za zlorabe javno objavljenih osebnih podatkov uporabnikov s strani tretjih oseb, ker na to ne more imeti vpliva. Upravljavec javno objavljenih podatkov uporabnikov ne obdeluje za druge namene, kakor za namen, da uporabniku javno objavo omogoči za komentiranje, mnenja in druge možnosti, ki so dostopne na spletni strani upravljavca.

 

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti: 1. vrste in poimenovanja piškotkov, 2. namen njihove uporabe in 3. čas trajanja posameznega piškotka. Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke: 1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in 2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata. Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani. Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.

 

PRAVICE UPORABNIKOV

Splošno o pravicah

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:
1. dostop do osebnih podatkov,
2. popravek osebnih podatkov,
3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
4. omejitev obdelave osebnih podatkov,
5. ugovor obdelave osebnih podatkov,
6. prenos osebnih podatkov.

Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

 

Pravica dostopa do informacij

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Upravljavec zagotovi sledeče informacije:
1. namene obdelave,
2. vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
3. katerim obdelovalcem so bili osebni podatki posredovani v obdelavo oziroma razkriti,
4. predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
5. seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi,
6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
7. če osebnih podatkov za obdelavo ni dal uporabnik, informacije v zvezi z virom, kje je upravljavec podatke pridobil,
8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do popravka

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:
1. popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma
2. dopolni nepopolne osebne podatke. Upravljavec zagotavlja obrazec za predložitev dopolnilne izjave: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do izbrisa

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:
1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
2. uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
3. uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
  3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
  3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali
  3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.
4. če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,
5. če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,
6. če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.

Uporabnik lahko pravico do izbrisa osebnih podatkov uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:
1. ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,
2. če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,
3. ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
4. če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:
1. z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,
2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
3. za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),
4. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Te podatke mu mora upravljavec zagotoviti v:
1. strukturirani obliki,
2. splošno uporabljeni obliki zapisa,
3. strojno berljivi obliki, da lahko uporabnik brez težav prebere informacijo.

Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:
1. so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in
2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Pravica do ugovora

Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:
1. v javnem interesu ali
2. zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.

Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:
1. dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali
2. jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem.

Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja. V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.

Pravico do ugovora lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

 

Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika

Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):
1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),
2. dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Sloveniji po sedežu upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),
3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).

Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.

 

Preklic izrecne privolitve

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja. Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

 

Pravica do pritožbe

Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.

 

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca.

 

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo, ki je v lasti in/ali posesti upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca.

 

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev zasebnosti je v posesti upravljavca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za upravljavca vzdržuje pogoje zasebnosti, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema.

 

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.

2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.

3. Pogoji zasebnosti so sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.

4. Uporabnik je vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti, ki so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

 

Spremembe pogojev zasebnosti

1. Upravljavec redno posodablja pogoje zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami.

2. Upravljavec uporabnike redno in pravočasno obvešča o spremembah v pisni obliki z elektronskim sporočilom.

3. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

 

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

 

Krajevna veljavnost

Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.

 

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 1.10.2019