Inchi Kinesio Dotik | Koper

Promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravi delavci v zdravem podjetju.

Tvoja ekipa je srce tvojega uspeha.

Podpri njihovo zdravje in zadovoljstvo na delovnem mestu.

Zdravje je ena najpomembnejših vrednost, saj je vir dobrega in kakovostnega življenja posameznika. Vrsto let je bilo zdravje prepuščeno zdravstvu, vendar danes zdravje ustvarjamo ljudje sami, v vsakodnevnem življenju. 

Odrasel človek preživi na delu vsaj tretjino svojega življenja, zato se delovno okolje smatra kot eno izmed najpomembnejših življenjskih okolij, ki je izjemno pomembno za zdravje posameznika.

S promocijo zdravja na delovnem mestu želimo preprečiti poklicne in z delom povezane bolezni, poškodbe, neergonomske delovne razmere  in negativne posledice stresa. Vlaganje v boljše delovno okolje vodi k boljšemu zdravju, manjši odsotnosti iz dela in tudi k večji produktivnosti podjetij.

Cilj promocije zdravja na delovnem mestu je doseči boljše zdravje ljudi in s tem večjo kakovost življenja in dela ter minimizirati stroške, ki so povezani z bolniško odsotnostjo, poklicnimi boleznimi in poškodbami.

Kaj in kako – pa več v nadaljevanju.

Inchi Kinesio Dotik v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu podjetjem ponuja:

Poiščite svoj mir v kaosu.